Thiên Hà Rộng Lớn (茫茫星河) - Châu Thâm

Restrict Content

Thiên Hà Rộng Lớn (茫茫星河)

Đóng góp: anthonyvu
dāng wǒ yuàn cháng jìn xīn suān hé kǔ tòng
qián qù hé nǐ xiāng yōng
què wú fǎ yǔ nǐ yǐng zǐ bān xiāng shǒu
yǒng bù kě fēn gē
bǐ qǐ nà xiē wēn róu
zài zuì shēn de shēn chǔ
shuāng shǒu chù mō dào de yě zhī yǒu shāng tòng
qí qiú ràng wǒ mén wéi yī de líng hún xiāng tōng
ér rú jīn wǒ mén yǐ jīng bù huì zài zuò mèng
zhī shì zài chí yí zhōng jué dìng yào qiān qǐ shǒu
yī qǐ yíng xiàng lí míng qián
cán kù de wēn róu yáng guāng de cì tòng
yī dìng huán cáng zài shì jiè de mǒu gè jiǎo là
nà méi shuō de chéng nuò zuì zhēn qiē de xíng róng
huò xǔ jiù zài wǒ mén zēng chén mò de yè kōng
rú jīn yě shǐ zhōng děng dài zhuó zhòng féng
zhè yī wěn zhī qián wǒ mén cóng bù dǒng
jì mò rú cǐ xiōng yǒng
ér yuán lái jì mò huì biàn dé gēng zhòng
zài xiāng yù zhī hòu
jìn guǎn rú cǐ zhē mó
huán shì yǔ nǐ xiāng féng
zhī wéi juàn liàn cǐ kè ér líng hún chàn dòng
zhè kē xīn yīn nǐ ér cuì ruò wéi nǐ yīng yǒng
ér rú jīn wǒ mén yǐ jīng bù huì zài zuò mèng
bù zài tān niàn wēn nuǎn táo chū hēi yè zhī hòu
cái néng jīng guò lí míng qián
cán kù de wēn róu yáng guāng de cì tòng
dāng wǒ mén xuǎn zé fàng qì gū jì de děng hòu
zhǎo dào shuō chū kǒu de zuì zhēn qiē de chéng nuò
zhè shì jiān zǒng yǒu rén wéi le ài yuàn yì tòng
wéi le yī gè rén zhǎo dào zhè yī shēng
dāng wǒ yuàn cháng jìn xīn suān hé kǔ tòng
qián qù hé nǐ xiāng yōng
què wú fǎ yǔ nǐ yǐng zǐ bān xiāng shǒu
yǒng bù kě fēn gē
lí míng qián de hán dōng
máng máng xīng hé zhī zhōng
rú guǒ huán yǒu yī kē wéi wǒ mén shǎn dòng
néng bù néng zhào liàng wǒ mén de zhè duàn lǚ chéng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thiên Hà Rộng Lớn (茫茫星河)

về máy:
Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;