Thanh Xuân Có Bạn (青春有你) - Idol Producer Trainees

Restrict Content

Thanh Xuân Có Bạn (青春有你)

Đóng góp: maximus
Ràng xīntiào gěi wǒ huíyīng
Jiāohuì de yǎnshén yǐ quèdìng
Xúnzhe guāng yīqǐ tà shàng
Qīngchūn yǒu nǐ de lǚxíng
Néng fǒu tīngjiàn wǒ de shēngyīn hūhuàn nǐ
Yǒu wǒ yòng zhízhuó gàobái
Bǎ suǒyǒu kùnhuò dōu gǎn zǒu
Péizhe nǐ
Yǒu wǒ yóuyù dōu pāo kāi
Xuǎnzé wǒ yīzhí péi nǐ dào zuìhòu
So baby pick me ei
Ei ei ei oh ei ohhh
Wǒ zhǐ xiǎng bèi nǐ kàn dào
So baby pick me ei
Ei ei ei oh ei ohhh
Nǐ de kěndìng jiāng wǒ lǚchéng zhào liàng
Take me there you want pick me
Take me there always pick me
Take me there just go with me
Take me there
So baby take me there
Měi yījù jiāndìng de huíyīng
Dōu gěi wǒ jìxù de yǒngqì
Bùduàn nǔlì zhǐ yuàn chéngwéi nǐ yǎnzhōng qídài
Shǒuhù nǐ jué bù huì hòutuì
Wèi nǐ chuānguò mángmáng rén hǎi
Yībù bù cái chù pèng dào wèilái
Bù fàngqì
Pick me pick me pick me girl
Nǐ de xuǎnzé jiāng wǒ xīnzhōng mídǐ jiē kāi
Yǒu wǒ yòng zhízhuó gàobái
Bǎ suǒyǒu kùnhuò dōu gǎn zǒu
Péizhe nǐ
Yǒu wǒ yóuyù dōu pāo kāi
Xuǎnzé wǒ yīzhí péi nǐ dào zuìhòu
So baby pick me ei
Ei ei ei oh ei ohhh
Wǒ zhǐ xiǎng bèi nǐ kàn dào
So baby pick me ei
Ei ei ei oh ei ohhh
Nǐ de kěndìng jiāng wǒ lǚchéng zhào liàng
Take me there you want pick me
Take me there always pick me
Take me there just go with me
Take me there
So baby take me there
Ay oh nanana oh nanana
Ohh ay oh nanana
So baby take me there
Ay oh nanana oh nanana
Ohh ay oh nanana
So baby take me there ei
Ei ei ei oh ei ohhh
Wǒ zhǐ xiǎng bèi nǐ kàn dào
So baby pick me ei
Ei ei ei oh ei ohhh
Nǐ de kěndìng jiāng wǒ lǚchéng zhào liàng
Take me there you want pick me
Take me there always pick me
Take me there just go with me
Take me there
So baby take me there
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thanh Xuân Có Bạn (青春有你)

về máy:
Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;