Where Is The Love - 2005

Restrict Content

Where Is The Love

Đóng góp: eljeycomartinez
[Verse 1: will.i.am]
What's wrong with the world, Mama?
Điều quái gì đang xảy ra với thế giới này vậy, mẹ ơi?
People livin' like they ain't got no mamas
Mọi người cứ sống như thể họ chẳng hề được mẹ dạy dỗ
I think the whole world's addicted to the drama
Tôi nghĩ cả thế giới đều thích thú với việc hóng phốt
Only attracted to things that'll bring you trauma
Và họ chỉ bị thu hút bởi những điều sẽ khiến người khác bị tổn thương
Overseas, yeah, we tryna stop terrorism
Ở bên kia đại dương, yeah, chúng ta đang cố gắng ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố
But we still got terrorists here livin'
Nhưng ta vẫn còn những tên khủng bố đang sống ngay tại nơi đây
In the USA, the big CIA
Ngay trong nước mỹ này, nào là CIA
The Bloods and the Crips and the KKK
Những băng đảng đấu đá nhau, và cả lũ KKK
But if you only have love for your own race
Nhưng nếu bạn chỉ dành tình yêu cho chính chủng tộc của mình
Then you only leave space to discriminate
Thì điều đó sẽ tạo cơ hội cho việc phân biệt chủng tộc nhen nhóm phát triển
And to discriminate only generates hate
Và phân biệt chủng tộc sẽ tạo ra sự thù ghét lẫn nhau
And when you hate, then you're bound to get irate, yeah
Và khi bạn ghét ai đó, thì trong bạn chắc chắn sinh ra căm hờn
Madness is what you demonstrate
Giận dữ là những gì bạn thể hiện ra
And that's exactly how anger works and operates
Và đó chính xác là cách sự tức giận sinh ra và vận hành
Man, you gotta have love just to set it straight
Trời ơi.. bạn phải có tình yêu thương để xoa dịu lòng mình
Take control of your mind and meditate
Hãy kiểm soát suy nghĩ của bạn và suy xét kĩ càng
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all
Hãy để cho tâm hồn bạn tiến dành đến sự yêu thương.. hãy nghe lời tôi.. tất cả mọi người

[Chorus: Justin Timberlake]
People killin', people dyin'
Loài người đang giết chóc.. và loài người cũng dần chết đi..
Children hurtin', hear them cryin'
Lũ trẻ thơ thị phải chịu đau đớn.. bạn có nghe thấy tiếng chúng khóc không..
Can you practice what you preach?
Bạn có thể suy nghĩ kĩ về những gì mình sẽ nói có được không?
And would you turn the other cheek?
Và bạn sẽ rộng lượng vị tha cho những lỗi lầm chứ?
Father, father, father, help us
Trời cao.. trời cao kia ơi.. hãy giúp lấy chúng con
Send some guidance from above
Gửi gắm cho chúng con một vài lời chỉ dẫn..
'Cause people got me, got me questioning
Bởi vì loài người khiến con.. khiến con phải tự hỏi rằng..
Where is the love?
Tình yêu thương đang ở nơi đâu?

[Post-Chorus: will.i.am & Fergie]
(Love) Where is the love? (The love)
(Tình yêu thương) Nó đang ở nơi đâu? (Tình yêu thương)
Where is the love? (The love)
Tình yêu thương đồng loại đang ở nơi đâu)
Where is the love, the love, the love?
Nó đang ở nơi đâu.. tình yêu thương lẫn nhau?

[Verse 2: Taboo]
It just ain't the same, old ways have changed
Thế giới này chẳng còn như trước nữa, cuộc sống xưa đã hoàn toàn thay đổi
New days are strange, is the world insane?
Những ngày mới mẻ này thật lạ lẫm.. có phải thế giới đang đảo điên?
If love and peace is so strong
Nếu tình yêu và hòa bình là những điều thật sự mạnh mẽ
Why are there pieces of love that don't belong?
Vậy tại sao những đôi yêu nhau lại không được phép thuộc về nhau?
Nations droppin' bombs
Những quốc gia cứ thi nhau ban phát bom đạm
Chemical gases filling lungs of little ones
Những thứ khí hóa học đang lấp đầy hai lá phổi của những sinh linh nhỏ bé
With ongoing sufferin' as the youth die young
Với những nỗi vẫn còn tiếp diễn khi những thanh niên phải bỏ mạng khi mới đôi mươi
So ask yourself, is the lovin' really gone?
Vậy hãy tự hỏi lại bản thân mình đi.. có phải tình yêu đã thật sự biến mất?
So I can ask myself, really, what is going wrong
Để tôi có thể tự hỏi chính mình.. thật sự thì.. chuyện quái gì đang xảy ra
With this world that we livin' in? People keep on givin' in
Với thế giới mà chúng ta đang sống vậy? Mọi người ai cũng dần buông tay đầu hàng
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
Và đưa ra những quyết định sai lầm.. họ chỉ chăm chú vào lợi ích của chính mình
Not respectin' each other, deny thy brother
Chẳng còn ai trao nhau sự tôn trọng nữa.. anh em máu mủ cũng chẳng là gì
A war is goin' on, but the reason's undercover
Một cuộc chiến đang nổ ra.. nhưng lý do thì vẫn là một bí ẩn
The truth is kept secret, and swept under the rug
Sự thật bị giấu kín.. và đã dần bị cho vào quên lãng
If you never know truth, then you never know love
Nếu bạn không bao giờ biết sự thật, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu thương
Where's the love, y'all? Come on (I don't know)
Tình yêu thương đang ở đâu vậy, mọi người? Hãy trả lời tôi đi (Tôi không biết)
And where's the truth, y'all? Come on (I don't know)
Và sự thật đang nằm ở đâu, mọi người ơi? Nói tôi biết đi (Tôi không biết)
And where's the love y'all?
Và mọi người ơi.. tình yêu thương đang ở nơi nào..?

[Chorus: Justin Timberlake]
People killin', people dyin'
Loài người đang giết chóc.. và loài người cũng dần chết đi..
Children hurtin', hear them cryin'
Lũ trẻ thơ thị phải chịu đau đớn.. bạn có nghe thấy tiếng chúng khóc không..
Can you practice what you preach?
Bạn có thể suy nghĩ kĩ về những gì mình sẽ nói có được không?
And would you turn the other cheek?
Và bạn sẽ rộng lượng vị tha cho những lỗi lầm chứ?
Father, father, father, help us
Trời cao.. trời cao kia ơi.. hãy giúp lấy chúng con
Send some guidance from above
Gửi gắm cho chúng con một vài lời chỉ dẫn..
'Cause people got me, got me questioning
Bởi vì loài người khiến con.. khiến con phải tự hỏi rằng..
Where is the love?
Tình yêu thương đang ở nơi đâu?

[Post-Chorus: will.i.am & Fergie]
(Love) Where is the love? (The love)
(Tình yêu thương) Nó đang ở nơi đâu? (Tình yêu thương)
Where is the love? (The love)
Tình yêu thương đồng loại đang ở nơi đâu)
Where is the love? (The love)
Tình yêu đang ở nơi nao?
Where is the love?
Tình yêu đang ở chốn nào?
(Love) Where is the love? (The love)
(Tình yêu thương) Nó đang ở nơi đâu? (Tình yêu thương)
Where is the love? (The love)
Tình yêu thương đồng loại đang ở nơi đâu)
Where is the love, the love, the love?
Nó đang ở nơi đâu.. tình yêu thương lẫn nhau?

[Verse 3: apl.de.ap]
I feel the weight of the world on my shoulder
Tôi cảm thấy sự nặng của cả thế giới đè lên đôi vai mình
As I'm gettin' older, y'all people gets colder
Khi tôi dần già yếu đi.. tất cả mọi người sẽ phải chịu sự lạnh giá
Most of us only care about money-makin'
Phần lớn chúng ta chỉ bận tâm đến mỗi việc kiếm tiền
Selfishness got us followin' the wrong direction
Sự ích kỉ khiến ta đi vào những con đường lầm lạc
Wrong information always shown by the media
Những thông tin giả dối lúc nào cũng được lũ truyền thông tuyên truyền
Negative images is the main criteria
Những hình ảnh tiêu cực chính là tiêu chí chính của chúng
Infecting the young minds faster than bacteria
Những thứ đó ảnh hưởng tới tâm trí thế hệ trẻ còn nhanh hơn cả lũ vi khuẩn
Kids wanna act like what they see in the cinema
Trẻ con muốn cư xử giống hệt như những thứ chúng được xem trên phim ảnh
Yo, whatever happened to the values of humanity? (Yeah)
Này này.. điều quái gì đã xảy ra với những giá trị của con người vậy?
Whatever happened to the fairness and equality? (Yeah)
Điều quái gì đã xảy ra với sự công bằng và bình đẳng?
Instead of spreading love, we spreading animosity (Yeah)
Thay vì lan tỏa tình yêu thương, ta lại lan truyền lòng thù hận
Lack of understanding leading us away from unity
Sự thiếu hiểu biết dẫn chúng ta ngày càng xa cách nhau hơn
That's the reason why sometimes I'm feelin' under
Đó chính là lý do vì sao mà đôi khi tôi cảm thấy thật buồn bã
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
Đó chính là lý do vì sao mà đôi khi tôi cảm thấy thật thất vọng
It's no wonder why sometimes I'm feelin' under
Chẳng còn thắc mắc gì nữa với việc đôi khi tôi cảm thấy thật buồn bã
Gotta keep my faith alive 'til love is found
Tôi phải giữ cho đức tin của mình vững vàng cho tới khi tình yêu được tìm lại
Now ask yourself
Giờ đây.. tôi tự hỏi bản thân mình..

[Post-Chorus: will.i.am]
Where is the love?
Tình yêu đang ở nơi đâu?
Where is the love?
Tình yêu đang ở chốn nào?
Where is the love?
Tình yêu thương đang ở nơi nao?
Where is the love?
Tình yêu thương đang ở chốn nào?

[Chorus: Justin Timberlake]
Father, father, father, help us
Trời cao.. trời cao kia ơi.. hãy giúp lấy chúng con
Send some guidance from above
Gửi gắm cho chúng con một vài lời chỉ dẫn..
'Cause people got me, got me questioning
Bởi vì loài người khiến con.. khiến con phải tự hỏi rằng..
Where is the love?
Tình yêu thương đang ở nơi đâu?

[Outro: will.i.am & Justin Timberlake]
Now sing with me, y'all (One world, one world)
Hãy hát vang lên với tôi, nào tất cả mọi người (Một thế giới)
We only got (One world, one world)
Chúng ta chỉ có được (Một thế giới)
That's all we got (One world, one world)
Đó chính là tất cả những gì ta có (Một thế giới)
And something's wrong with it (Yeah)
Và có điều gì đó đang ảnh hưởng xấu tới nó
Something's wrong with it (Yeah)
Có điều gì đó tiêu cực đang xảy ra với nó..
Something's wrong with the w-world, world, yeah
Có điều gì đó không đúng với thế giới này
We only got (One world, one world)
Chúng ta chỉ có được (Một thế giới)
That's all we got (One world, one world)
Đó chính là tất cả những gì ta có (Một thế giới)

Người dịch: Công Minh
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Where Is The Love

về máy:

Thêm bài hát Where Is The Love vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;