Sảng Khoái (痛快) - Aioz; Đổng Tức Tức

Restrict Content

Sảng Khoái (痛快)

Đóng góp: danjustince
qǐng nǐ gěi wǒ gè tòng kuài ràng wǒ shuāng shǒu lí kāi
ràng huí yì biàn chéng kōng bái méi yǒu rén zài qīng lài
bù guān zhù nǐ de dòng tài nǐ yān méi zài lín hǎi
méi bàn fǎ yī gè rén wú zhù xiǎng xiàng wèi lái
yī gè rén de fáng jiān
wǒ lā shàng le chuāng lián
wū zǐ lǐ de hēi àn ràng wǒ wàng jì le shí jiān
yī gè rén jìng jìng chōu zhuó yān
hòu zhuó liǎn gěi nǐ dǎ diàn huà
nǐ huán shì bù tíng bù tíng guà
bù gěi wǒ miàn zǐ
wǒ zěn me fàng dé xià
Verse1: jī jī JIJI
chéng shuāng de tuō xié a
nǐ zài de cuò jué a
kāi shǐ hài pà guò jié huán shì xí guàn xìng dì bì xián
xí guàn de zhù yì xì jié
xí guàn de jù jué
zhè xí guàn de yī qiē dū
yuán yú nǐ zēng zài de jì jié
nǐ shuō wǒ zǒng shì cháng bù dà
zuò shì zǒng shì bù xiàng huà
xiě de pò gē méi rén qù tīng gēng méi rén huì qù chàng
kě néng wǒ zhēn de cháng bù dà le
yíng de rén cái xiān shuō huà de
bǎ zhè jiǎ xì dāng zhēn zuò le
zhī xiǎng duì nǐ shuō
Hook:Aioz
qǐng nǐ gěi wǒ gè tòng kuài ràng wǒ shuāng shǒu lí kāi
ràng huí yì biàn chéng kōng bái méi yǒu rén zài qīng lài
bù guān zhù nǐ de dòng tài nǐ yān méi zài lín hǎi
méi bàn fǎ yī gè rén wú zhù xiǎng xiàng wèi lái
Hook: jī jī JIJI
yī gè rén de fáng jiān
wǒ lā shàng le chuāng lián
wū zǐ lǐ de hēi àn ràng wǒ wàng jì le shí jiān
yī gè rén jìng jìng chōu zhuó yān
hòu zhuó liǎn gěi nǐ dǎ diàn huà
nǐ huán shì bù tíng bù tíng guà
bù gěi wǒ miàn zǐ
nǐ zěn me fàng dé xià


Verse2:Aioz
méi yǒu rén huì dā lǐ
zhī néng yī gè rén dāi zài jiā lǐ
bù xiǎng qù shōu shí duī mǎn le lā jī
nǎo hǎi lǐ miàn guān yú nǐ hēi sè de dǎ dǐ
méi yǒu rén huì dǒng nǐ
yīn wéi tā mén quán dū pǔ tōng
suǒ yǒu de bad thing quán dū zài zhè gè dōng jì
yě xǔ wǒ zhēn de bù gòu chū zhòng
i don't wanna taste you and say goodbye
wǒ zhī xiǎng yào kiss u bù yào lonely night
pāo qì suǒ yǒu issue love u till i die
dāng nǐ huì xiǎng wǒ de shí hòu wǒ yī zhí dū zài
Would you tell me that u miss me back
yě xǔ dū shì wǒ de huàn xiǎng xiǎng yào ràng nǐ payback
gǎn xiè nǐ de lí kāi gěi wǒ yīn lè dài lái líng gǎn
xī wàng nǐ shēn biān de nà gè rén kě yǐ bǎ nǐ péi bàn
Hook:Aioz
qǐng nǐ gěi wǒ gè tòng kuài ràng wǒ shuāng shǒu lí kāi
ràng huí yì biàn chéng kōng bái méi yǒu rén zài qīng lài
bù guān zhù nǐ de dòng tài nǐ yān méi zài lín hǎi
méi bàn fǎ yī gè rén wú zhù xiǎng xiàng wèi lái
yī gè rén de fáng jiān
wǒ lā shàng le chuāng lián
wū zǐ lǐ de hēi àn ràng wǒ wàng jì le shí jiān
yī gè rén jìng jìng chōu zhuó yān
hòu zhuó liǎn gěi nǐ dǎ diàn huà nǐ huán shì bù tíng bù tíng guà
bù gěi wǒ miàn zǐ wǒ zěn me fàng dé xià
wài miàn yǔ yǐ kuài là xià
xuàn rǎn zhuó wǒ de qíng xù méi bàn fǎ bù xiǎng qǐ tā
nǐ huì ná yǔ sǎn ma
nǐ huì bèi lín shī ma
wǒ píng jiè jì yì kě yǐ wéi nǐ huà chū yī fù huà
jiǔ yǐ hē le tài duō
xiǎng fǎ méi fǎ gài kuò
xiǎng fǎ quán dū cáng zài xīn lǐ
guān jìn shēn chǔ xiǎn dé yǒu xiē là mò
wǒ bù chàng pǔ tōng de qíng gē
wán měi bù fú dòng de yīn sè
gěi nǐ zuì hǎo de lǐ wù

jī jī JIJI:
qǐng nǐ gěi wǒ gè tòng kuài ràng wǒ shuāng shǒu lí kāi
ràng huí yì biàn chéng kōng bái méi yǒu rén zài qīng lài
bù guān zhù nǐ de dòng tài nǐ yān méi zài lín hǎi
méi bàn fǎ yī gè rén wú zhù xiǎng xiàng wèi lái
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Sảng Khoái (痛快)

về máy:

Thêm bài hát Sảng Khoái (痛快) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;