Hình Dáng Thiếu Niên (少年的模样) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) - Áo Tư Tạp ; Cao Khanh Trần ; Lưu Vũ ; Lực Hoàn (Rikimaru); Ak Lưu Chương; Doãn Hạo Vũ; Tán Đa (Santa); Châu Kha Vũ

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
lì wán :
dāng wǒ kāi shǐ kāi kǒu dāng wǒ kāi shǐ chàng
bǎo chí shǎo nián mó yàng yǒng gǎn jì xù chuàng
yǐn hào yǔ / gāo qīng chén :
We are infinity nothing to lose yeah yeah
zàn duō :
yǒu yǒng wú móu de zhì qì yuè guò zhè chéng qiáng
bù shì bǎi fēn zhī yī yě cáng bù zhù de fēng máng
gāo qīng chén :
shì jiè děng zhuó wǒ mén qù chuǎng
yǐn hào yǔ :
I'm walk along the road
liú zhāng :
jiǎo xià de lù
zhōu kē yǔ :
shì fǒu rú wǒ xiǎng xiàng
wǒ yuè guò rén hǎi
ào sī qiǎ :
hé nǐ yī yàng
zhōu kē yǔ :
bǎo yǒu qī dài wèi lái shèng fàng
liú yǔ :
xīn lǐ niàn yī wàn cì de dú bái
bǎo chí wǒ dǒu zhì běn xìng bù gǎi
hé :
We are We are We are
liú yǔ :
Cuz we are the future
(Fly)
ào sī qiǎ :
wǒ huì fēi qù gēng yuǎn de dì fāng
(Fly)
liú zhāng :
bù chén nì yú cǐ kè de cháng yáng
hé :
We are We are We are
liú yǔ :
Cuz we are the future
yǐn hào yǔ :
bèi diǎn rán de wǔ tái zhào liàng wǒ de guāng
pái liàn shì huán liú yǒu páng huáng hé jué qiáng
zhōu kē yǔ / liú zhāng / ào sī qiǎ :
We are infinity nothing to lose yeah yeah
gāo qīng chén :
bǎo chí zhuó zhì qì zài wǒ xiōng táng de zhòng liáng
qǐ diǎn huò zhōng diǎn dū rèn wǒ yǒng chuǎng
zàn duō / lì wán :
zhí zhuó dì dǒu zhì réng zài héng chōng zhí zhuàng
liú yǔ :
I'm walk along the road
zhōu kē yǔ / liú zhāng / ào sī qiǎ :
jiǎo xià de lù
lì wán :
shì fǒu rú wǒ xiǎng xiàng
wǒ yuè guò rén hǎi
zhōu kē yǔ / liú zhāng / ào sī qiǎ :
hé nǐ yī yàng
zàn duō :
bǎo yǒu qī dài wèi lái shèng fàng
ào sī qiǎ :
xīn lǐ niàn yī wàn cì de dú bái
liú zhāng :
bǎo chí wǒ dǒu zhì běn xìng bù gǎi
hé :
We are We are We are
zhōu kē yǔ :
Cuz we are the future
(Fly)
yǐn hào yǔ / gāo qīng chén :
wǒ huì fēi qù gēng yuǎn de dì fāng
(Fly)
zàn duō / lì wán :
bù chén nì yú cǐ kè de cháng yáng
hé :
We are We are We are
Cuz we are the future
liú yǔ :
Don't say goodbye It is too cliché
hé :
Imma fight imma fight again
lì wán :
wǒ yǒu néng liáng wú xiàn huán yào yǒng gǎn dì chuàng
zàn duō / yǐn hào yǔ :
duì wǒ lái shuō zhè bù shì zhōng diǎn bù shì qǐ diǎn
liú zhāng / ào sī qiǎ :
zhī yào wǒ de chū xīn méi biàn
gāo qīng chén / zhōu kē yǔ :
jù jiāo zài wǒ jiān dìng de yǎn
hé :
wàng xiàng gēng yuǎn de shì jiè
liú yǔ :
Cuz I xīn lǐ niàn yī wàn cì de dú bái
lì wán :
bǎo chí wǒ dǒu zhì běn xìng bù gǎi
zàn duō :
We are We are We are
zhōu kē yǔ / liú zhāng / ào sī qiǎ :
Cuz we are the future
gāo qīng chén :
Fly de dì fāng
zhōu kē yǔ :
wǒ huì qù gēng yuǎn de dì fāng
(Fly)
liú zhāng :
bù chén nì yú cǐ kè de cháng yáng
gāo qīng chén / zhōu kē yǔ :
We are We are We are
hé :
Cuz we are the future
hé :
Oh-Woo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Woo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Woo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh
We are We are the future
Oh-Woo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Woo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Woo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh
We are We are the future
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Hình Dáng Thiếu Niên (少年的模样) (Thuần Hưởng Bản/纯享版)

về máy:

Thêm bài hát Hình Dáng Thiếu Niên (少年的模样) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;