Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了) - Khương Bằng

Restrict Content

Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了)

Đóng góp: LighT of HeaveN
wǒ zhí dào xiàn zài dōu méi zhěng míng bai
我 直 到 現 在 都 沒 整 明 白
I didn't see the light until now

wéi shá nǐ yào xuǎn zé lí kāi
為 啥 你 要 選 擇 離 開
Why do you choose to leave

hái jì dé xiǎo shí hou wán de bō li qiú
還 記 得 小 時 候 玩 的 玻 璃 球
Remember the glass balls you played with when you were a kid

hái yǒu nǐ zuì ài hē de dà chá zǐ
還 有 你 最 愛 喝 的 大 碴 子
And your favorite booty

qí shí wǒ měi tiān dōu xiǎng jiā
其 實 我 每 天 都 想 家
As a matter of fact, I miss home every day

yě zǒng xiǎng wǎng jiā lǐ dǎ gè diàn huà
也 總 想 往 家 裡 打 個 電 話
And always wanted to call home

wài biān de rì zi yě nào xīn bā lā
外 邊 的 日 子 也 鬧 心 巴 拉
And outside days troubled Barak

zài zhè gá wǒ yě zéi lā xiǎng jiā
在 這 噶 我 也 賊 拉 想 家
I feel homesick here too

xiōng di ā xiǎng nǐ lā
兄 弟 啊 想 你 啦
I miss you, brother

nǐ zài nà gā dá hái hǎo ma
你 在 那 嘎 達 還 好 嗎
How are you doing in Nagada

yě bù shuō zhǔ dòng lái gè diàn huà
也 不 說 主 動 來 個 電 話
Nor did the Lord call

wèn wèn zhè biān zǎ yàng lā
問 問 這 邊 咋 樣 啦
Ask me what's going on here

xiōng di ā fàng xīn ba
兄 弟 啊 放 心 吧
Take it easy, brother

wǒ zài zhè gā dá tǐng hǎo de
我 在 這 嘎 達 挺 好 的
I'm fine here at Garda

guò nián wǒ jiù huí jiā lái lā
過 年 我 就 回 家 來 啦
I'll be home in the New Year

nǐ jiù děng zhe qiáo hǎo ba
你 就 等 著 瞧 好 吧
You just wait and see

děng wǒ huí jiā
等 我 回 家
Wait me back to home

wǒ bù míng bai nǐ dào dǐ zhuī qiú shá
我 不 明 白 你 到 底 追 求 啥
I don't know what you're after

shēn zài yì xiāng nǐ guò dé hái hǎo ma
身 在 異 鄉 你 過 得 還 好 嗎
How are you doing in a different country

wài biān de chuáng bù bǐ jiā lǐ de dà
外 邊 的 床 不 比 家 裡 的 大
The outer bed is no bigger than the one at home

wǎn shang lěng le nǐ yào gài diǎn shá
晚 上 冷 了 你 要 蓋 點 啥
If it's cold at night, you should cover something up

guò nián gāo dī wǒ kěn dìng huí jiā
過 年 高 低 我 肯 定 回 家
I will certainly come home when the year is over

jì dé bāng wǒ cháng kàn kan bà mā
記 得 幫 我 常 看 看 爸 媽
Remember to keep an eye on my parents

zán gē liǎ dào shí hou hǎo hǎo shuō shuō huà
咱 哥 倆 到 時 候 好 好 說 說 話
Let's talk when we get there

xiǎo shāo ér suān cài nǐ kě zhǔn bèi hǎo le
小 燒 兒 酸 菜 你 可 準 備 好 了
You should be ready for a little pickled cabbage

xiōng di ā xiǎng nǐ lā
兄 弟 啊 想 你 啦
I miss you, brother

nǐ zài nà gā dá hái hǎo ma
你 在 那 嘎 達 還 好 嗎
How are you doing in Nagada

yě bù shuō zhǔ dòng lái gè diàn huà
也 不 說 主 動 來 個 電 話
Nor did the Lord call

wèn wèn zhè biān zǎ yàng lā
問 問 這 邊 咋 樣 啦
Ask me what's going on here

xiōng di ā fàng xīn ba
兄 弟 啊 放 心 吧
Take it easy, brother

wǒ zài zhè gā dá tǐng hǎo de
我 在 這 嘎 達 挺 好 的
I'm fine here at Garda

guò nián wǒ jiù huí jiā lái lā
過 年 我 就 回 家 來 啦
I'll be home in the New Year

nǐ jiù děng zhe qiáo hǎo ba
你 就 等 著 瞧 好 吧
You just wait and see

děng wǒ huí jiā
等 我 回 家
Wait me back to home

xiōng di děng nǐ huí jiā
兄 弟 等 你 回 家
My brother will wait for you when you get home
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了)

về máy:

Thêm bài hát Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;