0(YOUNG) - Leellamarz; Sik-K

Restrict Content

0(YOUNG)

Đóng góp: danjustince
Livin young
자유롭게
그 무엇도 따라올 수 없게
Livin young
Gettin 0
내가 뺏긴 Young 내 청춘
놀아본 기억도
친구들도 전부 없군
아무래도 나 혼자만 잘못 온 듯
내 노래는 돌아오지 않을 메아리가 됐군
돌려줘 내 Favorite
노래들도 낡아버려 왜
우린 절대로 도망갈 수 없어 시간 앞에
I don’t lie
돌아보지 않을 거야 더는
시간보다 더 빠르게 Runnin
그게 나는 편해
너가 듣기에 웃기겠지만 나는 자유를 원해
얼마나 더 뺏어가야겠니
내게서 뭐가 더 남았니
텅 빈 가슴 뭐로 채워야 할지도
모른 체 방안에 가만히
0 0 0 0 0
내가 빼앗긴 Young young young
전부다 정산해서 채워 0 0 0
그래 너가 뺏어간 Young young young
0 0 0 0 0 Yeah
내가 빼앗긴 Young young young
전부다 정산해서 채워 0 0 0
그래 너가 뺏어간 Young young young
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
난 혼자였어 맨날
살얼음의 멘탈
잠에서 깰 때마다
거울 속에 내가 보기 싫어
비치지 않게
사라지고 싶어져 세상에서
지각은 없어 죽음 앞에서
시간은 안 멈추고 다 뺏어가
내 모든 걸
달콤했던 적 없이
쓰기만 했던 금요일 밤
혼자 있는게 거의
나쁜 습관이 되어버린 나는
어린 나를 욕해
어린 날 훔쳐버린 시간을 욕해
시간은 또 녹네 사르르르르
0 0 0 0 0
내가 빼앗긴 Young young young
전부다 정산해서 채워 000
그래 너가 뺏어간 Young young young
0 0 0 0 0 Yeah
내가 빼앗긴 Young young young
전부다 정산해서 채워 0 0 0
그래 너가 뺏어간 Young young young
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Livin young
자유롭게
그 무엇도 따라올 수 없게
Livin young
Gettin 0
0 0 0 0
내가 빼앗긴 Young young young
0 0 0 0 0
그래 너가 뺏어간 Young young young
0 0 0 0 0
내가 빼앗긴 Young young young
0 0 0 0 0
그래 너가 뺏어간 Young young young
0 0 0 0 0
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát 0(YOUNG)

về máy:

Thêm bài hát 0(YOUNG) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả

Gợi ý
;