Bích (璧) (Live) - Lực Hoàn (Rikimaru); Áo Tư Tạp; AK Lưu Chương ; Doãn Hạo Vũ; Châu Kha Vũ ; Trương Gia Nguyên ; Lưu Tá Ninh

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
ào sī qiǎ :
I know I know
yǐ jīng méi yǒu bàn fǎ néng tuì hòu
I know I know
wǎng qián yī yàng kàn bù dào jìn tóu
zhēng kāi kàn guò jī qiān nián shí guāng liú shì de yǎn móu
shì fǒu huán néng kàn dào dēng huǒ lǐ bù tóng de jié guǒ
hé :
yù shuí yù shuí
yǐn hào yǔ :
yī cháng hóng mén yàn qǐng
hé :
yǔ shuǐ yǔ shuǐ
zhōu kē yǔ :
yǔ lǐ dāo guāng jiàn yǐng
hé :
yú shuí yú shuí
zhāng jiā yuán :
zhēn jīn kàn bù jiàn dǐ
hé :
yù pèi yù pèi
liú zhāng :
yù lǐ dū shì xiàn jǐng
lì wán :
Em yùn chóu wéi wò yòng zhuó bù tóng de jì fǎ
Em yeah zì lǐ háng jiān quán pán tuō chū
wǒ de dà jì huá
Em yeah zhōu wéi dū shì yàn pǐn
yì liào zhōng de xiàn jǐng bié zhèng zā
Em yeah kāi shǐ lián suǒ fǎn yīng
fēng huǒ lián tiān bù tíng shuí shèng xià
yǐn hào yǔ :
wēi xiǎn de qì xī zǒng shì tài ràng rén zhuó mí
bié zài wàng xiǎng néng gòu bǔ zhuō wǒ de xiāo xī
děng dài jiàn hēi de yè jiāng wǒ shēn yǐng
wán měi cáng nì
hé :
níng wéi yù suì bù wéi wǎ quán
zhōu kē yǔ :
zhè kuài yù wò zhuó wǒ de shǒu lěng
tā hóng yǎn rú hé zuò dào róng rěn
bèi shuǐ yī zhàn bù liú yí hàn
zǐ xià qí tán là kàn bǎ hé shān zhòng zhěng
ào sī qiǎ / yǐn hào yǔ :
huǒ fén shēn jiē xià yīng yǔn shí mìng lǐ àn dù chén cāng
liú zhāng / zhōu kē yǔ / zhāng jiā yuán :
shǐ wú wén zhè kuài lǜ lǐ sì gōng zǐ tiān xià wú shuāng
ào sī qiǎ :
mēng shàng quán mù
zǒu guò yán lù
pò fǔ chén dù
suì diào quán bù
hé :
yù shuí yù shuí yī cháng hóng mén yàn qǐng
yǔ shuǐ yǔ shuǐ yǔ lǐ dāo guāng jiàn yǐng
yú shuí yú shuí zhēn jīn kàn bù jiàn dǐ
yù pèi yù pèi yù lǐ dū shì xiàn jǐng
hé :
yù pèi yù pèi
lì wán :
lǜ lǐ cǎo mù jiē bīng
hé :
yù pèi yù pèi
lì wán :
yù lǐ dāo guāng jiàn yǐng
hé :
yù zhuì yù zhuì
lì wán :
pò fǔ chén diào xiàn jǐng
hé :
yù zhuì yù zhuì
lì wán :
hóng mén nǎi shì zhù dìng
zhāng jiā yuán :
jīn zhāo jīn zhāo sì fēng xiāo yì shuǐ hán
wǒ tí qǐ bǐ mò zhǐ xià shēng sǐ zhuàng chéng rén bù huán
líng wǒ yī shēng běn lǐng bù fù huán de wén bǐ
kàn tā de yǎn shén zhōng méi xīn liè chéng féng
nǎ pà jié jú ràng tā wěn jǐng
ào sī qiǎ / yǐn hào yǔ :
Ya kàn wǒ mén zhè yī dài tā shēng shēng bù xī
lì wán / zhōu kē yǔ :
Ya nǐ kàn nà cháng chéng cháng tā jiān dìng bù yí
liú zhāng / zhāng jiā yuán :
Ya tā yào yòng zhá dāo zhá diào suǒ yǒu gù lǜ
hé :
Ai ai wǒ mén quán dū jiān dìng bù yí
liú zhāng :
zhè wǔ qiān nián de cháng huán jù yìng xiàng hé shì bì yo
yìng zài gǔ zǐ lǐ miàn de yù
zài wǒ jǐ liáng de lì
huá xià róng yǒu dà yì yì
nán ér xiě xìng dé yǐ ràng wǒ yǒng cún
rì chū dōng fāng zài dōng fāng de róng hún
gǔ lái jiān rèn bù bá yīng xióng rén wù bù fá
liú zài zhè kuài tǔ dì de wǒ mén
yǐn hào yǔ :
Ha em rén yì hé chóu mǎ
Ha em tiān dì jiān chuí dǎ
Ha em zhè yù shēn yuǎn yuǎn wàng
yì zài zhēn yán qiǎn xiàng yīng xióng shuō jiǔ yǎng
zhōu kē yǔ :
Ha em yù wò zài shǒu lǐ
Ha em bǎ yǎn jīng mēng jǐn
Ha em zhè shàng xià nián wǔ qiān jiāng jūn líng
chuán jiǔ tiān liú xià de fú bǐ
hé :
mēng shàng quán mù
zǒu guò yán lù
pò fǔ chén dù
suì diào quán bù
lì wán :
yù shuí yù shuí
hé :
yī cháng hóng mén yàn qǐng
lì wán :
yǔ shuǐ yǔ shuǐ
hé :
yǔ lǐ dāo guāng jiàn yǐng
lì wán :
yú shuí yú shuí
hé :
zhēn jīn kàn bù jiàn dǐ
lì wán :
yù pèi yù pèi
hé :
yù lǐ dū shì xiàn jǐng
hé :
yù pèi yù pèi lǜ lǐ cǎo mù jiē bīng
yù pèi yù pèi yù lǐ dāo guāng jiàn yǐng
yù zhuì yù zhuì pò fǔ chén diào xiàn jǐng
yù zhuì yù zhuì hóng mén nǎi shì zhù dìng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bích (璧) (Live)

về máy:

Thêm bài hát Bích (璧) (Live) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;