Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live) - Lưu Vũ; Bá Viễn ; Ngô Hải; Vũ Sinh Điền Cử Võ ; Trương Hân Nghiêu; Mạnh Mỹ Kỳ

Restrict Content

Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live)

Đóng góp: danjustince
liú yǔ :
Do it do it do it
bó yuǎn :
Kill it suǒ yǒu má fán yǒu shén me bù gǎn
shǒu zhǐ zhè gè shì jiè huá xià wǒ mén de dì pán
yǔ shēng tián jǔ wǔ :
zì wǒ de mào xiǎn jiā zuò gè dà jì huá
Trouble maker běn xìng yǒu shuí néng zhāo jià
wú hǎi :
ràng nǐ mù bù zhuǎn jīng
wǒ zǒu de měi bù dū néng eyes on me
⻜ dé tài gāo dū zhǎo wǒ zōng jì
zhāng xīn yáo :
Aye bù lǐ huì tā rén de shēng yīn
Aye chéng qiáng tā guān bù zhù xióng yīng
hé :
Ei ei yeah
liú yǔ :
Zero one fēng kuáng jiā zǎi shí dài
hé :
Ei ei yeah
liú yǔ :
fèng quàn nǐ zuì hǎo zhù yì zī tài
hé :
Ei ei yeah
mèng měi qí :
bǎ wò shí jī bǎi fēn bǎi
liú yǔ / mèng měi qí :
Now now now now now
hé :
We will run run run bù pà jīng jí dì
duì shǒu ràng ràng ràng tóu lái zhù mù lǐ
One more round round round
xiān qǐ le huà tí yes we got it
hé :
Do it
mèng měi qí :
⻜ é zhuī suí zhuó guāng pū huǒ
hé :
Do it
mèng měi qí :
méi yǒu dǎ bù pò de guī zé
liú yǔ :
One more round round round xiān qǐ le huà tí
hé :
Yes we did it
bó yuǎn :
wǒ shuō guò de fēng huà shì tiān yì got it
mèng měi qí :
Hold a minute
bó yuǎn :
duì xiàn chéng zhēn shì wǒ de shǐ mìng
yǔ shēng tián jǔ wǔ :
yuè shì wēi xiǎn yuè shì yào jiā sù
wǒ de lǐng tǔ zǎo yuè guò dì tú
zhāng xīn yáo :
qīng xǐng zài yè lǐ fǔ kàn zhuó lóu yǐ
shēn hòu de beta chà wǒ jī wàn gōng lǐ
wú hǎi :
jǐng gào suǒ yǒu rén qǐng chè tuì
jīn wǎn yào gōng pò zhè bǎo lěi
hé :
Ei ei yeah
bó yuǎn :
Zero one fēng kuáng jiā zǎi shí dài
hé :
Ei ei yeah
yǔ shēng tián jǔ wǔ :
fèng quàn nǐ zuì hǎo zhù yì zī tài
hé :
Ei ei yeah
wú hǎi :
bǎ wò shí jī bǎi fēn bǎi
zhāng xīn yáo :
Now now now now now
xué yuán / mèng měi qí :
We will run run run bù pà jīng jí dì
duì shǒu ràng ràng ràng tóu lái zhù mù lǐ
One more round round round
xiān qǐ le huà tí yes we got it
hé :
Do it
liú yǔ :
⻜ é zhuī suí zhuó guāng pū huǒ
hé :
Do it
liú yǔ :
méi yǒu dǎ bù pò de guī zé
xué yuán / mèng měi qí :
One more round round round
xiān qǐ le huà tí yes we did it
liú yǔ :
No pain no gain
Always ready for challenge
wǒ yǒng bù tíng xiē cóng bái dào hēi cóng nán dào běi
Slay it
bó yuǎn / yǔ shēng tián jǔ wǔ :
bǎi tuō jiǎo xià de jīn gù
wú hǎi / zhāng xīn yáo :
tà rù jīn dì méi tuì lù
liú yǔ :
zhè tiáo lù zhī xiàn gāo sù
mèng měi qí :
yǔ shēng jù lái de ào gǔ
xué yuán / mèng měi qí :
We will run run run bù pà jīng jí dì
duì shǒu ràng ràng ràng tóu lái zhù mù lǐ
One more round round round
xiān qǐ le huà tí yes we got it
Do it ⻜ é zhuī suí zhuó guāng pū huǒ
Do it méi yǒu dǎ bù pò de guī zé
One more round round round xiān qǐ le huà tí
Yes we did it
ō ō ō ō
mèng měi qí :
xiān qǐ le xīn de huà tí
ō ō ō ō
liú yǔ / mèng měi qí :
Yes we did it
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live)

về máy:

Thêm bài hát Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;