Người Bạn Đạo Cô Của Tôi (我的一个道姑朋友) - Luyến Luyến Cố Nhân Nan; Song Sênh

Restrict Content

Người Bạn Đạo Cô Của Tôi (我的一个道姑朋友)

Đóng góp: maximus
Nà nián zhǎng jiē chūnyì zhèng nóng
Cè mǎ tóng yóu yānyǔ rú mèng
Yán xià duǒ yǔ
Wàng jìn yīshuāng shēnsuì yǎn tóng
Wǎnrú huàshān jiāzhe xì xuě de wéifēng
Yǔsī wēi liáng
Fēng chuīguò àn xiāng ménglóng
Yīshí xīntóu jì dòng shì nǐ wēnróu jiàn fēng
Guò chù piān ruò jīng hóng

Shìfǒu qíng zì xiě lái dōu kōngdòng
Yī bǐ yī huà zhēnzhuózhe fèngsòng
Gānyuàn bēiwéi huàngè xiàoróng
Huò lún wéi píngyōng
ér nǐ chēng sǎn yōng wǒ rù huái zhōng
Yī zì yījù shìyán duō shènzhòng
Nǐ yǎnzhōng yǒu róuqíng qiān zhǒng
Rú mòmò chūnfēng bīngxuě yě xiāoróng

Hòulái shéi jiā xǐyàn chóngféng
Jiārén zài cè zhú yǐng yáo hóng
Dēng huǒ qiǎnquǎn
Yìngzhào yīshuāng rú huà yánróng
Wǎnrú dòukòu zhī tóu wēnróu de jiù mèng
Duìmiàn bù shí
Huǎngrán jiān sīxù fānyǒng
Wàng nǐ báiyī rú jiù shénsè jǐ fēn bīngdòng
Shéi zhī wǒ xīn huángkǒng

Yěxǔ wǒ yīnggāi chèn zuì zhuāng fēng
Jiè nǐ huáibào liú yīmǒ chún hóng
Zài jiàng jiùshì qīng gē màn sòng
Rèn pángrén jīngdòng
Kě wǒ zhǐ néng jiǎ xiào bàn cóngróng
Cè'ěr tīng nàxiē qíng shēnyì zhòng
Bù qù kàn nǐ shúxī liǎn kǒng
Zhǐ mò mò yǐnjiǔ duō wúdòngyúzhōng

Shānmén wài xuě fúguò báiyī yòu zài zhǐ jiān xiāoróng
Fù zhǎng jiàn shìwèn jiānghú kuò dà gāi héqùhécóng
Jīnshēng zhìcǐ xiàng gè xiàohuà yīyàng zìjǐ dōu cháofèng
Yīxiāngqíngyuàn yǒushǐwúzhōng

Ruò nǐ zǎo yǔ tārén liǎng xīn tóng
Hékǔ rě wǒ cuò fùle qíng zhōng
Nándào kàn wǒ shī hún luò pò
Nǐ jìngrán xīndòng
Suǒxìng jīng nián piāofú hóngchén zhōng
Zhè kē xīn yǐ shì qiān chuāng bǎi kǒng
Zěn jù nǐ yǐ bóqíng wèi rèn tiān yīdào lièfèng
Yòu bù huì tòng
Bùrú jiāng guòwǎng mái zài fēng zhōng
Yǐ zhǎng jiàn wéi bēi yǐ shuāng xuě wèi zhǒng
Cǐshēng ruòshì cuò zài xiāngféng
Qiú yīgè shànzhōng
Gūshēn dǎ mǎnánpíng jiù qiáo jiānguò
Qià féng shān yǔ lái shí wù méngméng
Xiǎngqǐ nà nián sǎn xià qīng yōng
Jiù xiàng tǎng zài qiáo suǒ zhī shàng zuòle yī chǎng mèng
Mèng xǐng hòu diéluò fěnshēnsuìgǔ
Wú yǐng yì wú zōng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Người Bạn Đạo Cô Của Tôi (我的一个道姑朋友)

về máy:

Thêm bài hát Người Bạn Đạo Cô Của Tôi (我的一个道姑朋友) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;