Ai Ya (哎哟) - Mao Bất Dịch

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
gāng gāng xià guò yǔ cháo shī de kōng qì
shú xī de fēng jǐng
shōu shí hǎo háng lǐ chū fā qù lǚ háng
xī wàng néng yù jiàn nǐ
yě xǔ zài lù shàng huò shì zài jiā lǐ
mǒu shí mǒu kè mǒu dì
mò míng qí miào nǐ dǎ le gè pēn tì
dài shàng tài yáng mào wǒ zǒu guò hǎi dǎo
làng huā dū dài zhuó xiào
xiào wǒ huāng huāng zhāng zhāng bèn shǒu bèn jiǎo
zhǎo nǐ dū zhǎo bù dào
nǐ de mó yàng suī rán wǒ bù zhī dào
yī rán nǔ lì bēn pǎo
huì xiāng yù bā zài xià yī gè jiē jiǎo
wǒ huì dài nǐ zhù jìn chéng bǎo mén qián kāi mǎn le huā huā cǎo cǎo
nuǎn fēng fú guò nǐ de qún jiǎo hú dié zài nǐ shēn biān wéi rào
děng dào yuè liàng guà zài shù shāo wǒ huì qīng qīng bǎ nǐ yōng bào
āi yō hǎo xiǎng cháng shēng bù lǎo
dài shàng tài yáng mào wǒ zǒu guò hǎi dǎo
làng huā dū dài zhuó xiào
xiào wǒ huāng huāng zhāng zhāng bèn shǒu bèn jiǎo
zhǎo nǐ dū zhǎo bù dào
nǐ de mó yàng suī rán wǒ bù zhī dào
yī rán nǔ lì bēn pǎo
huì xiāng yù bā zài xià yī gè jiē jiǎo
wǒ huì dài nǐ zhù jìn chéng bǎo mén qián kāi mǎn le huā huā cǎo cǎo
nuǎn fēng fú guò nǐ de qún jiǎo hú dié zài nǐ shēn biān wéi rào
děng dào yuè liàng guà zài shù shāo wǒ huì qīng qīng bǎ nǐ yōng bào
āi yō hǎo xiǎng cháng shēng bù lǎo
wǒ huì dài nǐ zhù jìn chéng bǎo mén qián kāi mǎn le huā huā cǎo cǎo
nuǎn fēng fú guò nǐ de qún jiǎo hú dié zài nǐ shēn biān wéi rào
děng dào yuè liàng guà zài shù shāo wǒ huì qīng qīng bǎ nǐ yōng bào
āi yō hǎo xiǎng cháng shēng bù lǎo
wǒ huì dài nǐ huí dào gù xiāng huí dào chū fā zhī qián de dì fāng
nǐ de wèi lái wǒ de guò qù jiù zài zhè lǐ hé èr wéi yī
míng tiān guā fēng huán shì xià yǔ míng tiān shēng huó shì bēi shì xǐ
āi yō yǒu nǐ bù fèi lì qì
āi yō kuài ràng wǒ yù jiàn nǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ai Ya (哎哟)

về máy:

Thêm bài hát Ai Ya (哎哟) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;