Nhìn Không Chớp Mắt (目不转睛) - Miên Tử ; Morris Lại Tử

Restrict Content

Nhìn Không Chớp Mắt (目不转睛)

Đóng góp: danjustince
hé :
hé nǐ xīn líng de jù lí
wǒ yǒng yuǎn dū bù huì lěng qīng
nán : kàn yī cháng diàn yǐng
nǚ : zuǒ shǒu de zhèng míng
hé : nǐ yòu ràng wǒ mù bù zhuǎn jīng

hé :
yè wǎn zhè lǐ de fēng jǐng
jī jī zhā zhā de hěn hǎo tīng
nǚ : wǒ mén de yuē dìng
nán : cáng zài le shǒu xīn
hé : kěn dìng de huí yīng

nán :
yī lù zǒu guò le ān jìng
cǎi zài le cǎo qīng qīng
zǒu guò le chóng míng
piāo shàng tiān biàn xīng xīng
xiàng shì wǒ mén zhī jiān jiàn míng le de ài qíng

nǚ :
nǐ yě zài kěn dìng què shǒu yě bù qiān
dào dǐ shuí zài jiǎ zhèng jīng
gāng hǎo fēng chuī luàn le fā xíng
què dé dào liǎng zhǒng xīn qíng

nán :
nǐ de dà dà de yǎn jīng
yǒu hěn duō de wèn tí ài qíng de gǎn yīng
shuí yòu néng shuō de qīng
huì bù huì cuò guò yòu huì bù huì xiāng yù

nǚ :
yī jiàn jiù zhōng qíng
zài méi yǒu qí tā měi lì jìn rù wǒ yǎn jīng
wǒ huì bǎ duì nǐ de gǎn qíng
xiě de zú gòu gè xìng
zài chàng gěi nǐ tīng

hé :
hé nǐ xīn líng de jù lí
wǒ yǒng yuǎn dū bù huì lěng qīng
nán : kàn yī cháng diàn yǐng
nǚ : zuǒ shǒu de zhèng míng
hé : nǐ yòu ràng wǒ mù bù zhuǎn jīng

hé :
yè wǎn zhè lǐ de fēng jǐng
jī jī zhā zhā de hěn hǎo tīng
nǚ : wǒ mén de yuē dìng
nán : cáng zài le shǒu xīn
nán : kěn dìng de huí yīng

nán :
nǐ de dà dà de yǎn jīng
yǒu hěn duō de wèn tí ài qíng de gǎn yīng
shuí yòu néng shuō de qīng
huì bù huì cuò guò yòu huì bù huì xiāng yù

nǚ :
yī jiàn jiù zhōng qíng
zài méi yǒu qí tā měi lì jìn rù wǒ yǎn jīng
wǒ huì bǎ duì nǐ de gǎn qíng
xiě de zú gòu gè xìng
zài chàng gěi nǐ tīng
hé :
hé nǐ xīn líng de jù lí
wǒ yǒng yuǎn dū bù huì lěng qīng
nán : kàn yī cháng diàn yǐng
nǚ : zuǒ shǒu de zhèng míng
hé : nǐ yòu ràng wǒ mù bù zhuǎn jīng

hé :
yè wǎn zhè lǐ de fēng jǐng
jī jī zhā zhā de hěn hǎo tīng
nǚ : wǒ mén de yuē dìng
nán : cáng zài le shǒu xīn
nán : kěn dìng de huí yīng
nǚ : wǒ mén de yuē dìng
nán : cáng zài le shǒu xīn
nán : kěn dìng de huí yīng
nǚ : gěi nǐ wǒ huí yīng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Nhìn Không Chớp Mắt (目不转睛)

về máy:

Thêm bài hát Nhìn Không Chớp Mắt (目不转睛) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;