Ngôi Sao Không Thể Nắm Giữ (没握住的星) - Nhậm Nhiên

Restrict Content

Ngôi Sao Không Thể Nắm Giữ (没握住的星)

Đóng góp: danjustince
Daladala
Dadaladala
Daladaladala
huái bào lǐ de xīng hé
yíng huǒ chóng yǎng wàng guò
nǐ zài shēn cè yàn yàn xiào hé
chàng zhuó làn màn gē
hòu lái jì yì tuì sè
méi guī cōng máng yāo zhē
fàng shēng yān huǒ
chán míng qiǎo qiǎo chén mò
yòu shū yuǎn le nǐ wǒ
nǐ shì hǎo de chún cuì
hěn miǎn tiǎn yě bèn zhuō
jiàn háng jiàn yuǎn píng háng zhī jiān
duō yí hàn de tīng shuō
méi néng diǎn míng de cuì ruò
wǒ mén hù xiāng yí wàng le
xīng xīng shǎn shuò yǒu shén me zhuì là
wǒ zài nà yī kè
tīng jiàn xīn jì āi míng shēng yīng hé
nǐ de lún kuò gāi zěn me chù mō
jìng rán bǐ shī qù nán guò
xīng xīng shǎn shuò yǒu shén me yān méi
wǒ zài nà yī kè
tuí rán zòng róng le yǎn lèi dǎo gē
ài hé zhí zhuó míng míng yù dào guò
piān piān dū méi néng bǎ wò
Daladala
Dadaladala
hòu lái jì yì tuì sè
méi guī cōng máng yāo zhē
fàng shēng yān huǒ
chán míng qiǎo qiǎo chén mò
yòu shū yuǎn le nǐ wǒ
nǐ shì hǎo de chún cuì
hěn miǎn tiǎn yě bèn zhuō
jiàn háng jiàn yuǎn píng háng zhī jiān
duō yí hàn de tīng shuō
méi néng diǎn míng de cuì ruò
wǒ mén hù xiāng yí wàng le
xīng xīng shǎn shuò yǒu shén me zhuì là
wǒ zài nà yī kè
tīng jiàn xīn jì āi míng shēng yīng hé
nǐ de lún kuò gāi zěn me chù mō
jìng rán bǐ shī qù nán guò
xīng xīng shǎn shuò yǒu shén me yān méi
wǒ zài nà yī kè
tuí rán zòng róng le yǎn lèi dǎo gē
ài hé zhí zhuó míng míng yù dào guò
piān piān dū méi néng bǎ wò
Daladala
Dadaladala
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ngôi Sao Không Thể Nắm Giữ (没握住的星)

về máy:

Thêm bài hát Ngôi Sao Không Thể Nắm Giữ (没握住的星) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;