Giữ Chặt Cậu (圈住你) - Nhất Khẩu Điềm

Restrict Content

Giữ Chặt Cậu (圈住你)

Đóng góp: danjustince
Bǎ kòng hǎo shíjī
yào yǐn nǐ zhùyì
zhēn de yǒuxiē shāng nǎojīn
yílǜ tài duōyú
wéinánle kōngqì
zhǐ nénggòu xuǎnzé chíyí
rú wǎngcháng de yóuyù
bùrán jiù qù duō kàn fēngjǐng
yī zhěng wǎn de shīyì
suǒyǒu gǎnshòu dōu wèi nǐ
ài běn jiù méiyǒu dìnglǜ fǎnzhèng wǒ xuǎnzé rènmìng
hūxī suí nǐ de wēnróu biàn yuè lái yuè qīng
ràng wǒ dā bǎshǒu fàngxià nǐ de yōuchóu
zǎo jiù xíguàn wèi nǐ zìyóu de chōngdòng
rúguǒ nǐ diǎntóu wǒ jiù bù tuì hòu
duō màncháng de hēiyè báitiān wǒ dū kěyǐ děnghòu
pèngqiǎo zài zhège shíkōng zài zhè zuò xīngqiú
zhōngyú hé nǐ xièhòu
yǒu yīzhǒng guòdù fǎnyìng
shì shōu dào nǐ de zhǐlìng
yuǎn jùlí zhuōmō bùdìng
dàn shíjiān yě néng bǎipíng
yǒu tài duō bùkěsīyì
yīzhí dōu lècǐbùpí
bǎ xīntài hǎohǎo fàng qīng
rúguǒ yǒu chāo nénglì
quān zhù nǐ

bǎ kòng hǎo shíjī
yào yǐn nǐ zhùyì
zhēn de yǒuxiē shāng nǎojīn
yílǜ tài duōyú

wéinánle kōngqì
zhǐ nénggòu xuǎnzé chíyí
rú wǎngcháng de yóuyù
bùrán jiù qù duō kàn fēngjǐng
yī zhěng wǎn de shīyì
suǒyǒu gǎnshòu dōu wèi nǐ
ài běn jiù méiyǒu dìnglǜ fǎnzhèng wǒ xuǎnzé rènmìng
hūxī suí nǐ de wēnróu biàn yuè lái yuè qīng
ràng wǒ dā bǎshǒu fàngxià nǐ de yōuchóu
zǎo jiù xíguàn wèi nǐ zìyóu de chōngdòng
rúguǒ nǐ diǎntóu wǒ jiù bù tuì hòu
duō màncháng de hēiyè báitiān wǒ dū kěyǐ děnghòu
pèngqiǎo zài zhè ge shíkōng zài zhè zuò xīngqiú
zhōngyú hé nǐ xièhòu
yǒu yīzhǒng guòdù fǎnyìng
shì shōu dào nǐ de zhǐlìng
yuǎn jùlí zhuōmō bùdìng
dàn shíjiān yě néng bǎipíng
yǒu tài duō bùkěsīyì
yīzhí dōu lècǐbùpí
bǎ xīntài hǎohǎo fàng qīng
rúguǒ yǒu chāo nénglì
quān zhù nǐ

yǒu yīzhǒng guòdù fǎnyìng
shì shōu dào nǐ de zhǐlìng
yuǎn jùlí zhuōmō bùdìng
dàn shíjiān yě néng bǎipíng
yǒu tài duō bùkěsīyì
yīzhí dōu lècǐbùpí
bǎ xīntài hǎohǎo fàng qīng
rúguǒ yǒu chāo nénglì
quān zhù nǐ

yǒu yīzhǒng guòdù fǎnyìng
shì shōu dào nǐ de zhǐlìng
yuǎn jùlí zhuōmō bùdìng
dàn shíjiān yě néng bǎipíng
yǒu tài duō bùkěsīyì
yīzhí dōu lècǐbùpí
bǎ xīntài hǎohǎo fàng qīng
rúguǒ yǒu chāo nénglì
quān zhù nǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Giữ Chặt Cậu (圈住你)

về máy:

Thêm bài hát Giữ Chặt Cậu (圈住你) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;