Be Mine (Thuần Hưởng Bản/纯享版) - Phó Tư Siêu; Lâm Mặc ; Lợi Lộ Tu; Mễ Tạp (Mika); Khánh Liên; Ngô Vũ Hằng ; Tiết Bát Nhất; Trương Gia Nguyên

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
lì lù xiū :
wǒ bǎ suǒ yǒu ài dū guà zài le yuè sè lǐ
zhī yào nǐ yī shēng ní nán quán shì jiè dū jìng yīn
xuē bā yī :
nǐ de měi gè jiǎo bù wǒ wú fǎ bù xiàn rù
lào yìn zài wǒ de nǎo hǎi chuān tòu wǒ de xīn dǐ
fù sī chāo :
I want your love shí jiān dìng gé
jiù zuò wǒ de zuò wǒ de princess
lín mò :
Give me your love be my lover
wéi nǐ kuáng rè Let me take your hand
mǐ qiǎ :
bié ràng wǒ xǐng lái wǒ yào chén nì zài shēn hǎi
hēi bái de dì dài zhī yào yǒu nǐ jiù shèng kāi
zhāng jiā yuán :
zhī yào yǒu nǐ jiù shèng kāi
qìng lián :
I want you to be mine nǐ wú kě tì dài
zhāng jiā yuán / wú yǔ héng :
wéi nǐ huài wéi nǐ guāi wéi nǐ zài that is true
qìng lián :
You will be mine
zhāng jiā yuán :
wéi nǐ huài wéi nǐ guāi that is true
wú yǔ héng :
wéi nǐ ài wéi nǐ zài that is true
zhāng jiā yuán :
yǒu nǐ de dì fāng wǒ huì dào dá bù yuǎn qiān lǐ
yǒu zhǒng bù yòng yǔ yán hù tōng xīn yì de mò qì
qìng lián :
Some kind of secret code
Some kind of secret love
dà nǎo xìn hào gé kōng chuán dì zhī yǒu wǒ mén dǒng qǐ
mǐ qiǎ :
I want your love shí jiān dìng gé
jiù zuò wǒ de zuò wǒ de princess
lì lù xiū :
wǒ de princess
mǐ qiǎ :
Give me your love be my lover
wéi nǐ kuáng rè Let me take your hand
lì lù xiū :
Let me take your hand
wú yǔ héng :
bié ràng wǒ xǐng lái wǒ yào chén nì zài shēn hǎi
hēi bái de dì dài zhī yào yǒu nǐ jiù shèng kāi
lì lù xiū :
zhī yào yǒu nǐ jiù shèng kāi
xuē bā yī :
I want you to be mine nǐ wú kě tì dài
lì lù xiū / xuē bā yī / fù sī chāo :
wéi nǐ huài wéi nǐ guāi wéi nǐ zài that is true
You will be mine
lín mò :
wéi nǐ huài wéi nǐ guāi that is true
qìng lián :
wéi nǐ ài wéi nǐ zài that is true
lì lù xiū / xuē bā yī :
huà miàn dìng zài wǒ nǎo zhōng de nà piàn hǎi
fù sī chāo / lín mò :
rú guǒ nǐ yào shì jiè dū huì wéi nǐ diān dǎo
mǐ qiǎ / zhāng jiā yuán :
Tonight's the night I'll be down for you tonight
qìng lián / wú yǔ héng :
Down for you tonight Let me down for you tonight
hé :
bié ràng wǒ xǐng lái wǒ yào chén nì zài shēn hǎi
hēi bái de dì dài zhī yào yǒu nǐ jiù shèng kāi
I want you to be mine nǐ wú kě tì dài
wéi nǐ huài wéi nǐ guāi wéi nǐ zài that is true
You will be mine
bié ràng wǒ xǐng lái wǒ yào chén nì zài shēn hǎi
hēi bái de dì dài zhī yào yǒu nǐ jiù shèng kāi
I want you to be mine nǐ wú kě tì dài
wéi nǐ huài wéi nǐ guāi wéi nǐ zài that is true
You will be mine
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Be Mine (Thuần Hưởng Bản/纯享版)

về máy:

Thêm bài hát Be Mine (Thuần Hưởng Bản/纯享版) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;