No Rush - Sik-K; Jay Park; pH-1; Haon; Woodie Gochild

Restrict Content

No Rush

Đóng góp: danjustince
H1GHR gang
시간에 쫓기겠지만 No rush
또 쫓기겠지만 Focus
방금 누워서 가사를 썼어
오줌을 누면서 머리로 확신이 섰어
H1GHR gang
시간에 쫓기겠지만 No rush
또 쫓기겠지만 Focus
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
No rush
또 쫓기겠지만 Focus
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
No rush 그냥 우린 천천히
시간에 쫓기지만 여유 있는 걸음걸이
Pull up in a van all black
Got the windows tinted
Please don’t get offended
일이 내 여자
사랑 필요 없어
주는 만큼 돌려주니
얘는 미련 없어
올해는 더 나쁘고 바쁘게
Keep on mobbin and profiting
따분한 애들은 I be droppin’em
앞에 나서는 버릇은 못 고치겠어
I love it
관심 필요 없다는 말
그래 그거 다 거짓
질투하면 질투한다 말로 해
싫으면 걍 언팔로 해
I ain’t got time
It’s not okay
2020에 등장한 선비정신
시간에 쫓기지 않아
오히려 따라오게 두지
지금은 새벽 두 시
Ain’t got nothin’ to do
각자의 새벽이 있지만
그들은 어리둥절
나는 기지개를 펴
너무 시끄러운 매스컴
여유를 갖고 살지
아니면 여긴 많이 메스꺼워
아빠처럼 매 들어
Baby boi 째서 대들어
나 말은 못 해도 빠릿한 태도
받들은 채로 발들은 행동해
맘에 안 들어도 계속돼
이건 당연해 I’m like 케오케
페어플레이를 말하던 그댄
몇 걸음 못 가 폐업해
예컨대 불이 났다고
물부터 뿌림 안돼
우린 비나 눈이 와도 그냥 감내
이들은 날씨만 확인하고 눈을 감네
I’m done
시간에 쫓기겠지만 No rush
또 쫓기겠지만 Focus
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
No rush
또 쫓기겠지만 Focus
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang gang gang gang
What they say say say say
내 시간 원한다면
Better pay pay pay pay
Winners keep on winning
and we let the haters hate
Hella soju bottles empty
I said Ay girl I’m faded
사회적 거리 지겨워
우리 놀자 시원하게
모두 다 건강하고 안전하길
내가 기원할게
반항적 지금 나의 태도
좆 까 싫어 할래
뱃살 생겨도 자신 있게
벗고 다녀 Jay Park답게
찌찌 Party 찌찌 Party shit
That’s what they wanna see
깨끗했을 때부터
타투로 가득 채웠어 지금까지
지름길 VIP yeah
the section always lit
Every night it’s like my
records always hit I never miss
가버려 쾌속
거의 뭐 Super Sonic-boom
타이밍 재촉
안 해도 누워 떡 먹기다
Mumble up 메롱
내 거 주워 먹기나 해
이 정돈 재롱
식은 죽 먹기잖아
새꺄 영화가 아냐
I told you it’s the purge
Culture 어쩌구 뭐래 기생충 새끼
No rush 숨어 다녀
For the justice in the world
넌 걍 폐품
시간에 쫓기겠지만 No rush
또 쫓기겠지만 Focus
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
No rush
또 쫓기겠지만 Focus
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
H1GHR gang
여기 Not lookin’ for love
시간에 쫓기겠지만 No rush
또 쫓기겠지만 Focus
방금 누워서 가사를 썼어
오줌을 누면서 머리로 확신이 섰어
H1GHR gang
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát No Rush

về máy:

Thêm bài hát No Rush vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;