Ugly Life With Pretty Thangz - TOIL; Don Malik ; Justhis

Restrict Content

Ugly Life With Pretty Thangz

Đóng góp: danjustince
할 일 들이 또 부르지
Brr brrr where u at now
난 계획 짜 plan 다음 또 plan
다음 또 plans 다음 oh
생각과 행동 둘 사이의 거리를
좁게 한 뒤에
움직이면서 하나 둘
보이기 시작해 class 차이
Yeah I’m a vanguard
앞에 나와 깽판 쳐
백날 안된단 말 들었어도 되게 해 난
내 앞길 막을 때
난 변해 바로 뱅갈 uh
예산에 구애받지 않네 음악에
쓰는 돈 보다 더 벌어들일 게
뻔해 어차피
죽이는 Loop 하나 틀면
내 태도는 cocky
마이크 잡기 시작하면
I never flop this
Flow I phone 메모들
이제 상장주로 바뀌고
있어 phony rappers got
no place to go
보세 입던 꼬맹이
옷에 꾸겨 넣던 돈으로 산 cd
컬렉션으로 방을 디자인 해
덕분에 골라 이제
내가 입을 디자이너 브랜드
Ugly life with pretty thangz 워
어디에다 눈을 돌리던지 워
정신 안 차림 다 따 먹히니
더 반짝이는
걸 쫓아가지 늘 단잠 이룰 날을 미뤄
Mirror on the wall 내 모습이 어때
눈이 푹 페이고 몰골은 초췌해도
내 노랜 곧 변해 화폐로
점점 더 번쩍여 thats 24 carat
레몬에서 레모네이드로 달콤하게
make em better 바꿔놔
내 고집 곧이 곧대로
안고 간대도 지금은
살아남는 중 생각보단 우아하게
잡설은 mute 한 채 목표만 눈앞에 둬
못생긴 부자는 없지
So I gotta get
all these pretty thingz
가난은 매달리는 전 여친 같지
연락하지 말어 plz
챙길 거 만 챙겨 다른 것들은 됐어
I dont Want no trouble
Just wanna have fun
맡겨놓은 듯 뺏어 영수증은 됐어
시간 쪼개서 get some more
예산 땡겨 yessir
야 이거 음악 잘생겼다
Yeah I'm that pretty
motherfucker now
딴 것도 예쁜가 와서
벨트 한 번만 풀어봐
울 엄마 요리 잘해
맛만 한 번 보고 가
비트에 말릭이 목소리 있으면처럼
나는 그냥 들어가
좌심방 우심방 하나만 비워놔봐
월세로 들어갔다가 금방 빼게
언제나 난 일이 1순위라 일이야
1위 1순위에 내 이름 올려
얘네 자리를 뺐는 게
어쩌다 보니 bad motherfucker
욕심쟁이
이제 집에 다이아도 꽤 되지
서울 촌놈 생로랑 진도
05년 동대문 보세마냥 입어
이게 뭐 대수라고 너흰 목메니
보여주고 됐으니
Hater 대사 다 뺐지
Hater 대사 다 꼬여
내가 땅을 사게 생겼으니
이제 이 새끼 얼굴도
좀 생겼다는 반응이 꽤 되니
너흰 생각하겠지
못생긴 부자는 없지
So I gotta get
all these pretty thingz
가난은 매달리는 전 여친 같지
연락하지 말어 plz
챙길 거 만 챙겨 다른 것들은 됐어
I dont Want no trouble
Just wanna have fun
맡겨놓은 듯 뺏어 영수증은 됐어
시간 쪼개서 Get some more
예산 땡겨 Yessir
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ugly Life With Pretty Thangz

về máy:

Thêm bài hát Ugly Life With Pretty Thangz vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;