Thanh Trừ (清空) (DJ版) - Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp

Restrict Content

Thanh Trừ (清空) (DJ版)

Đóng góp: danjustince
shì wǒ ài de tài chǔn tài guò tiān zhēn

cái huì bǎ nǐ de jì mò dāng zuò qì hé de líng hún

yě shì wǒ zì zuò zì shòu jìng rán nà me rèn zhēn

xiāng xìn nǐ duō qīng fú de wěn

zài ài de shì jiè nǐ hǎo xiàng huán méi nòng dǒng

suǒ yǐ zài huā huā shì jiè yīng gāi bǎ zhēn xīn qīng kōng

yóu zǒu yú huǎng yán zhī zhōng gòu jiàn qǐ lái de méng lóng

què xiàng shì měi dé bù kě fāng wù huán lüè dài fēng dù

dāng yǎn shén kāi shǐ fàng zhú lěng mò lüè xiǎn wú gū

yán bù yóu zhōng zài hū shāng dé tǐ wú wán fū

nǐ xuǎn zé fàng xià quán bù zǒu bù chū de mí wù

duì bù qǐ shì wǒ zuò jiǎn zì fù

shì wǒ ài de tài chǔn tài guò tiān zhēn

cái huì bǎ nǐ de jì mò dāng zuò qì hé de líng hún

yě shì wǒ zì zuò zì shòu jìng rán nà me rèn zhēn

xiāng xìn nǐ duō qīng fú de wěn

bù zhī dào nǐ shì xǐ huān qíng tiān huán shì xǐ huān yǔ tiān

bù jì dé nǐ de kǒu wèi nǐ de ài hǎo yuē huì shí jiān

gāng gāng cái xiǎng qǐ hǎo xiàng yǒu shì bù néng hé nǐ jiàn miàn

OH baby zhè cì wǒ hěn bào qiàn

shì wǒ ài de tài chǔn tài guò tiān zhēn

cái huì bǎ nǐ de jì mò dāng zuò qì hé de líng hún

yě shì wǒ zì zuò zì shòu jìng rán nà me rèn zhēn

xiāng xìn nǐ duō qīng fú de wěn

wǒ zhī shì bù míng bái

xiǎng duì nǐ bù lǐ cǎi

nǐ de ài què xiàng shì qīn shí rén de yāo guài

yóu zǒu yú rén xīn ruò dōng jì de shì jiè

què huán shǎ shǎ děng dài zhuó huā kāi

shì wǒ ài de tài chǔn tài guò tiān zhēn

cái huì bǎ nǐ de jì mò dāng zuò qì hé de líng hún

yě shì wǒ zì zuò zì shòu jìng rán nà me rèn zhēn

xiāng xìn nǐ duō qīng fú de wěn

wǒ zhī shì bù míng bái

xiǎng duì nǐ bù lǐ cǎi

nǐ de ài què xiàng shì qīn shí rén de yāo guài

yóu zǒu yú rén xīn ruò dōng jì de shì jiè

què huán shǎ shǎ děng dài zhuó huā kāi

shì wǒ ài de tài chǔn tài guò tiān zhēn

cái huì bǎ nǐ de jì mò dāng zuò qì hé de líng hún

yě shì wǒ zì zuò zì shòu jìng rán nà me rèn zhēn

xiāng xìn nǐ duō qīng fú de wěn

shì wǒ ài de tài chǔn tài guò tiān zhēn

cái huì bǎ nǐ de jì mò dāng zuò qì hé de líng hún

yě shì wǒ zì zuò zì shòu jìng rán nà me rèn zhēn

xiāng xìn nǐ duō qīng fú de wěn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thanh Trừ (清空) (DJ版)

về máy:

Thêm bài hát Thanh Trừ (清空) (DJ版) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;