Evergreen (岚) - Corsak

Restrict Content

Evergreen (岚)

Đóng góp: danjustince
cā diào nǐ āo yè de hēi yǎn quān
cā bù diào kè zhuō shàng de guǐ liǎn
hé nǐ de gù shì
cóng yī èr yī kāi shǐ yù jiàn
què zài sān èr yī zhōng huà le jù diǎn
wǒ zuì pà de rén
jīn tiān bù zài bào yuàn
nǐ mén shì wǒ dài guò zuì chà de yī jiè
gāng kāi kǒu fā yán
fú le fú jīn sī biān
zhuǎn shēn yòng shǒu bèi tōu tōu mǒ zhuó yǎn
rú guǒ zhòng lái shì fǒu huán huì yǒu qī dài
xiàng wǒ zhè yàng diē diē zhuàng zhuàng de nán hái
zēng jīng yǐ wéi huán zài yáo yuǎn de wèi lái
Oh yuán lái cháng dà yě yǒu diǎn wú nài
rú guǒ zhòng lái shì fǒu huán huì yǒu yī lài
xiàng wǒ zhè yàng yǒng wǎng zhí qián de nán hái
zhù fú wǒ mén
jí shǐ zài zuì lěng de yè
Oh
liú tǎng zhuó zuì rè de xiě
Oh
liú tǎng zhuó zuì rè de xiě
jí shǐ zài zuì lěng de yè
Oh
liú tǎng zhuó zuì rè de xiě
nǐ shì wǒ chōu tì shàng suǒ de gēn yuán
zuì kāi xīn zhōu wǔ yī qǐ fàng xué
nǎ pà bù shùn lù yě bù huì jué dé hěn yuǎn
quán chéng de wá wá jī guàng le gè biàn
zhēn de hěn gǎn xiè yǒu nǐ de xià tiān
bù guǎn shì hóng zhuó liǎn huán shì hóng zhuó yǎn
nǐ sòng de shǒu liàn jiù liú gè jì niàn
nǐ shuō liǎng gè míng zì chuàn zài yī qǐ hǎo tián
rú guǒ zhòng lái shì fǒu huán huì yǒu gào bái
xiàng wǒ zhè yàng bù tài zì xìn de nán hái
wǒ de nǚ hái nǐ yī dìng yào kuā wǒ shuài
nà shì wǒ zuì xiǎng yào de duì bái
rú guǒ zhòng lái shì fǒu huán huì yǒu yī lài
xiàng wǒ zhè yàng yǒng wǎng zhí qián de nán hái
zhù fú wǒ mén
jí shǐ zài zuì lěng de yè
Oh
liú tǎng zhuó zuì rè de xiě
liú tǎng zhuó zuì rè de xiě
bié bào dé nà me yòng lì
nǐ zhī dào wǒ tǎo yàn shān qíng
zhī shì bù shùn lù le ér yǐ
Oh zhōng diǎn dū huì jì dé nǐ
hòu huì yǒu qī
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Evergreen (岚)

về máy:

Thêm bài hát Evergreen (岚) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;