Giấc Mơ Màu Cam (橙色的梦) - Tăng Bái Từ

Đóng góp: danjustince
huī sè de huā méi tú shàng sè cǎi de huà
děng yǔ shuǐ yī diǎn yī diǎn yī dī yī dī là xià
jiàn sàn kāi de huǒ huā wǒ zài děng tā
jiē kāi mēng zài yǎn qián mó hū nà yī céng hēi shā
wǒ kàn jiàn de shì chéng sè de mèng a

níng wàng dào lù de yuǎn fāng xún zhǎo fāng xiàng
quē diǎn yǒng gǎn zuò dǎo háng
fā xiàn chéng cháng de lù shàng bù zǒng yǒu rén zài páng
wǒ xū yào zhǎo dào zì jǐ de lì liáng

huì yǒu diǎn mí máng huì yǒu diǎn páng huáng
dàn nǐ hé wǒ bìng jiān yuǎn chǔ jiù liàng le guāng
zhàn zài lù kǒu tái tóu yǎng wàng
jiù kuài yào shēng qǐ de tài yáng
bēn pǎo bā zhāo zhuó xiàng wǎng de dì fāng qù bā

huī sè de huā méi tú shàng sè cǎi de huà
dāng yǔ shuǐ yī diǎn yī diǎn yī dī yī dī là xià
jiàn sàn kāi de huǒ huā rán shāo bā
suǒ yǒu de mí wù jiù zài zhè yī kè qū sàn bā
shǒu zhí huǒ bǎ diǎn rán tiān biān de nà piàn zhāo xiá
bù zài hài pà rén zǒng yào zì jǐ cháng dà
jiù suàn bèi dà yǔ yī biàn yī biàn hěn hěn chōng shuā
bié xiǎng bǎ wǒ jī kuǎ jué bù dǎo xià
fèn lì chōng chū yīn mái zhàn zài chéng sè tiān kōng xià
wǒ kàn jiàn de shì wèi lái de huí dá huí dá

rap:
huì yǒu diǎn mí máng huì yǒu diǎn páng huáng
dàn nǐ hé wǒ bìng jiān yuǎn chǔ jiù liàng le guāng
zhàn zài lù kǒu tái tóu yǎng wàng
jiù kuài yào shēng qǐ de tài yáng
bēn pǎo bā zhāo zhuó xiàng wǎng de dì fāng qù bā

huī sè de huā méi tú shàng sè cǎi de huà
dāng yǔ shuǐ yī diǎn yī diǎn yī dī yī dī là xià
jiàn sàn kāi de huǒ huā rán shāo bā
suǒ yǒu de mí wù jiù zài zhè yī kè qū sàn bā
shǒu zhí huǒ bǎ diǎn rán tiān biān de nà piàn zhāo xiá
bù zài hài pà rén zǒng yào zì jǐ cháng dà
jiù suàn bèi dà yǔ yī biàn yī biàn hěn hěn chōng shuā
bié xiǎng bǎ wǒ jī kuǎ jué bù dǎo xià
fèn lì chōng chū yīn mái zhàn zài chéng sè tiān kōng xià
wǒ kàn jiàn de shì wèi lái de huí dá huí dá

wǒ xiāng xìn wǒ yī dìng zhāi dào shān dǐng de huā
wǒ xiāng xìn wǒ de tiān kōng tài yáng bù huì là xià
zhè shì jiè hóng chéng huáng lǜ tài duō sè cǎi bǐ huà
ér wǒ mén shì huà bù shàng zuì xuàn làn de yún xiá
tái qǐ tóu bā yǎn qián de huà miàn jiàn jiàn qīng xī le
wǒ de fāng xiàng yóu wǒ zì jǐ dìng xià
zhāo zhuó mù biāo yǒng gǎn bēn pǎo
wǒ zhī dào wǒ yī dìng néng zuò dào
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Giấc Mơ Màu Cam (橙色的梦)

về máy:

Thêm bài hát Giấc Mơ Màu Cam (橙色的梦) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;