Định Nghĩa (定义) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) - Bá Viễn; Cam Vọng Tinh; Hồ Diệp Thao; Tỉnh Cấp Đại Tường; Nhậm Dận Bồng; Du Canh Dần; Vũ Sinh Điền Cử Võ; Trương Tinh Đặc ; Trương Hân Nghiêu

Đóng góp: danjustince
hé :
Take Take Take Take Take Take Take Take
We bulletproo-oof
Take everything
Take Take Take Take Take Take Take Take
Yeah we bulletproo-oof
rèn yìn péng :
tā mén gào sù wǒ mén jīn tiān bì yè ahh
jiù yào miàn duì yī gè quán xīn de qǐ diǎn
zhè tào chén cí làn tiáo tài guò lǎo tào
jǐng jí dà xiáng / zhāng xīn yáo / yǔ shēng tián jǔ wǔ :
Uh wǒ de yě xīn bèi
nǐ mén de miáo shù biàn miǎo xiǎo
jǐng jí dà xiáng :
hàn shuǐ de wèi dào wǒ néng jì dé
chéng cháng yě bù shì mǒu zhǒng qiǎo hé
wèi lái nán yù cè xiān zài zhè yī kè
zhāng xīn yáo :
shì fàng bà qì bà wáng wǔ zhuāng sè Woo-oh
zhòng xīn dìng yì shì jiè bù lùn shì nǎ gè jì jié
dǎ pò jiù de dìng yì
bù gù yī qiē yī qiē yī qiē
hé :
Take Take Take Take Take Take Take Take
We bulletproo-oof
yǔ shēng tián jǔ wǔ :
Take everything
hé :
Take Take Take Take Take Take Take Take
Yeah we bulletproo-oof
yǔ shēng tián jǔ wǔ :
Take everything like
yǔ shēng tián jǔ wǔ / gān wàng xīng / zhāng xīng tè / hú yè tāo / yú gēng yín :
yòng bù biàn de zhí zhuó yīng duì shùn xī wàn biàn
pèng zhuàng jiān nǐ wǒ de zhì xiàng xīng huǒ liáo yuán
bó yuǎn :
“Chuang” To - gather, We 'bout to go!
Go like we don't even care
gān wàng xīng :
Uh zǒu guò cháng de bì yè lǐ wǒ bù xū yào
Uhhh wǒ xià yī zhāo nǐ bù kě yù liào
mǎn zǎi de néng liáng wǒ ready to go
It's about time now
kàn wǒ huá shàng jù hào
zhāng xīng tè :
yòng jiǎo tà chū lào yìn
We do, do it all in, do it like
hú yè tāo :
gěi wǒ nǐ de zào yīn
We are taking everything
bó yuǎn :
zhòng xīn dìng yì shì jiè
bù lùn shì nǎ gè jì jié
dǎ pò jiù de dìng yì
bù gù yī qiē yī qiē yī qiē
hé :
Take Take Take Take Take Take Take Take
We bulletproo-oof
yú gēng yín :
Take everything
hé :
Take Take Take Take Take Take Take Take
Yeah we bulletproo-oof
yú gēng yín :
Take everything like
zhāng xīng tè / hú yè tāo :
yòng bù biàn de zhí zhuó yīng duì shùn xī wàn biàn
pèng zhuàng jiān nǐ wǒ de zhì xiàng xīng huǒ liáo yuán
yǔ shēng tián jǔ wǔ / yú gēng yín :
“Chuang” To - gather, We 'bout to go!
Go like we don't even care
hé :
Haa-Na-Na-Na-Na
yú gēng yín :
You don't know me like you do, you know
hé :
Haa-Na-Na-Na
yǔ shēng tián jǔ wǔ :
wǒ bù qīng yì dì shōu shǒu No-o-o-o
hé :
Haa-Na-Na-Na-Na
hú yè tāo / rèn yìn péng / jǐng jí dà xiáng / zhāng xīn yáo / bó yuǎn :
wǒ wèi lái wú xiàn You don't even know
hú yè tāo / bó yuǎn / gān wàng xīng / zhāng xīng tè :
bǎo chí wǒ de chū xīn jiǎo bù mài xiàng xīn shì jiè
bó yuǎn :
zhòng xīn dìng yì shì jiè
bù lùn shì nǎ gè jì jié
yǔ shēng tián jǔ wǔ / bó yuǎn / yú gēng yín :
bù gù yī qiē
hé :
Take Take Take Take Take Take Take Take
We bulletproo-oof
Take everything
Take Take Take Take Take Take Take Take
Yeah we bulletproo-oof
Take everything like
yòng bù biàn de zhí zhuó yīng duì shùn xī wàn biàn
pèng zhuàng jiān nǐ wǒ de zhì xiàng xīng huǒ liáo yuán
“Chuang” To - gather, We 'bout to go!
Go like we don't even care
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Định Nghĩa (定义) (Thuần Hưởng Bản/纯享版)

về máy:

Thêm bài hát Định Nghĩa (定义) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;