Thức Tỉnh (觉醒) - Kiếm Tiên

Thức Tỉnh (觉醒)

Đóng góp: danjustince
tóu shàng tiān jiǎo xià dì

shǒu zhōng jiàn yī kǒu qì

wú bèi xī bā dǒu lì

yah yah yah

jué xǐng hòu wáng zhě guī lái

wǒ fú qù jī qiān nián hòu de wù chuān yī shēn bái

fēng néng zuì jìn fú shēng wǒ lái huán

zhè guī zé wǒ lái gǎi

guǎn tā bù tóng de shí dài

gān le zhè hú cái shì wǒ lǐ bái yah

lù kàn sì màn màn

lù yě fēn fàn fàn hé pán shān

hé xiōng dì mén chuān guò jiù shí dài

zhòng xīn dìng yì de tiān xuǎn zhī cái

nà jiù ràng wǒ kàn gè qīng

bài jiāng de mù zhì míng

nǐ zhī dào wǒ de míng

dū xíng róng zài shì de qí jì

wú lùn zuò le duō shǎo mèng dū xiǎng

Awake

bù gān jiē shòu gū dú de wǒ mén

pò jiǎn ér fēi

chéng wáng bài kòu yóu wǒ mén lái guī dìng jiè xiàn

bǎi lǐ shā cháng cái néng jiàn zhèng táo tài de rén dǎn qiè

chéng wáng bài kòu yóu wǒ mén lái guī dìng jiè xiàn

hé wǒ duì xiàn

We won't give you any chance

We won't give you any chance

shuí shì Joker shuí shì Ace

lái cān bài nǐ de qián bèi

We won't give you any chance

We won't give you any chance

bān mén nòng fǔ shuí bù huì

lái cān bài nǐ de qián bèi

We won't give you any chance

yī bài tú dì

èr bài tú dì

bù gān xīn

ràng nǐ zài huí dào qiǎng bǎo zhī zhōng yī wàn cì yě bù háng

yīn wéi wǒ

qiáng dào zhī néng dāng shén huà

hěn dào lián zì jǐ dū pà

nǐ yào lái ma

I am afraid not

hā hā hā hā

pò jiǎn de dié

chū qiào de jiàn

yī cùn fāng xīn zhī de lián

bù bì duō yán

wǒ néng gòu tǐ huì

jiù suàn gé zhuó liú lí wài ké

jiù suàn méi le huā cǎo shān hé

jiù suàn bài gěi tiān wài lái kè

wéi le huàn xǐng xǐ nù āi lè

wú lùn zuò le duō shǎo mèng dū

Awake

bù gān jiē shòu gū dú de wǒ mén

pò jiǎn ér fēi

chéng wáng bài kòu yóu wǒ mén lái guī dìng jiè xiàn

bǎi lǐ shā cháng cái néng jiàn zhèng táo tài de rén dǎn qiè

chéng wáng bài kòu yóu wǒ mén lái guī dìng jiè xiàn

hé wǒ duì xiàn

We won't give you any chance

We won't give you any chance

shuí shì Joker shuí shì Ace

lái cān bài nǐ de qián bèi

We won't give you any chance

We won't give you any chance

bān mén nòng fǔ shuí bù huì

lái cān bài nǐ de qián bèi

We won't give you any chance

We won't give you any chance

We won't give you any chance

wú lùn zuò le duō shǎo mèng dū xiǎng

Awake

bù gān jiē shòu gū dú de wǒ mén

pò jiǎn ér fēi

chéng wáng bài kòu yóu wǒ mén lái guī dìng jiè xiàn

bǎi lǐ shā cháng cái néng jiàn zhèng táo tài de rén dǎn qiè

chéng wáng bài kòu yóu wǒ mén lái guī dìng jiè xiàn

hé wǒ duì xiàn

We won't give you any chance

We won't give you any chance

shuí shì Joker shuí shì Ace

lái cān bài nǐ de qián bèi

We won't give you any chance

We won't give you any chance

bān mén nòng fǔ shuí bù huì

lái cān bài nǐ de qián bèi

We won't give you any chance
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thức Tỉnh (觉醒)

về máy:

Thêm bài hát Thức Tỉnh (觉醒) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;