Vì Cái Gì (为什么) - Mã Tư Duy

Vì Cái Gì (为什么)

Đóng góp: danjustince
shuō zǒu jiù zǒu wéi shén me
nǐ shàng le tā de chē wéi shén me
diàn huà dū bù jiē wéi shén me
lián tóu yě bù huì huí wéi shén me
yǔ xià de zhè me dà wéi shén me
huán shì wàng bù diào wéi shén me
wǒ xiǎng bù míng bái wéi shén me
xiāng ài de rén què zǒng huì fēn kāi wéi shén me
shuō zǒu jiù zǒu wéi shén me
nǐ shàng le tā de chē wéi shén me
diàn huà dū bù jiē wéi shén me
lián tóu yě bù huì huí wéi shén me
yǔ xià de zhè me dà wéi shén me
huán shì wàng bù diào wéi shén me
wǒ xiǎng bù míng bái wéi shén me
xiāng ài de rén què zǒng huì fēn kāi wéi shén me
yǒu wǒ péi nǐ jué duì ān quán de
duì wǒ de piān jiàn shì piàn miàn de
nián qīng yǒu wéi hé wǒ guān lián zhuó
wǒ mén shì bèi shàng dì gěi juàn gù de
yǒu duō shǎo rén kàn wǒ mén xiàn mù ní
yǒu duō shǎo rén kàn wǒ mén yàn è ní
wǒ cóng bù zài hū tā mén shuō shén me
nǐ de měi lì ràng wǒ chè dǐ de xiàn rù le
fěn hóng de xiān huā hé hè qiǎ sòng dào nǐ jiā
yī qǐ chuī miè là zhú bǎ yuàn wàng xǔ xià
zuó tiān de míng tiān shì jīn tiān nǐ gěi wǒ měi tiān dū yǒu xīn de qǐ fā
yīn wéi jiàn bù dào nǐ wǒ sī wéi hùn luàn
bèi ài chōng hūn tóu nǎo wǒ biàn chéng bèn dàn
shēn lán sè de hǎi yáng shì rú cǐ hào hàn
wǒ cuò yǐ wéi nǐ de xiǎo chuán huì xiàng wǒ kào àn
ér wǒ shǒu jī zài yě shōu bù dào nǐ xìn hào
fáng jiān kōng kōng dàng dàng biàn chéng yī gè bīng jiào
wǒ zài yáng tái chàng wéi nǐ xiě de gē nǐ néng fǒu tīng dào
nǐ zǒu hòu wǒ de xīn zàng wàng jì gāi zěn me xīn tiào
shuō zǒu jiù zǒu wéi shén me
nǐ shàng le tā de chē wéi shén me
diàn huà dū bù jiē wéi shén me
lián tóu yě bù huì huí wéi shén me
yǔ xià de zhè me dà wéi shén me
huán shì wàng bù diào wéi shén me
wǒ xiǎng bù míng bái wéi shén me
xiāng ài de rén què zǒng huì fēn kāi wéi shén me
shuō zǒu jiù zǒu wéi shén me
nǐ shàng le tā de chē wéi shén me
diàn huà dū bù jiē wéi shén me
lián tóu yě bù huì huí wéi shén me
yǔ xià de zhè me dà wéi shén me
huán shì wàng bù diào wéi shén me
wǒ xiǎng bù míng bái wéi shén me
xiāng ài de rén què zǒng huì fēn kāi wéi shén me
yú shì wǒ gào sù zì jǐ bù néng zài děng
rú guǒ nǐ bù ài wǒ de huà jiù kuài gǔn
jì rán yǐ jīng zuò bù le nǐ ài rén
nà jiù pīn mìng zhuàn qián xué zhuó dāng gè huài rén
xué rén zuò dà gē xué rén chǎo gǔ
bù huì zuò fàn wǒ jiù qǐng gè bǎo mǔ
bié rén zuǐ lǐ miàn de zuān shí wáng lǎo wǔ
wǒ zài wǒ de hòu yuàn kāi shǐ yǎng qǐ lǎo hǔ
ktv huán yǒu yè zǒng huì wǒ dū shì VIP huì yuán
huán kě yǐ guì diǎn liǎng gè R zài wǒ chē tóu shàng
bāng wǒ kāi chē mén niū zài pāo mèi yǎn
sī rén fēi jī chū háng wǒ bù guǎn jiāo tōng
gǔ piào shàng shì nà sī dá kè qiāo zhōng
míng liú guì zú xiàng wǒ kào lǒng
xī wàng gōng chéng wǒ qù juān le suǒ gāo zhōng
dàn shì wǒ yǐ jīng chè dǐ shū le nǐ
jiù suàn yíng le shì jiè yě biàn dé méi rèn hé yì yì
kōng xū huán yǒu tòng kǔ bàn suí wǒ zài měi yī gè yè lǐ
yòu zài wèn wǒ zì jǐ wèn guò jī bǎi wàn cì de wèn tí
shuō zǒu jiù zǒu wéi shén me
nǐ shàng le tā de chē wéi shén me
diàn huà dū bù jiē wéi shén me
lián tóu yě bù huì huí wéi shén me
yǔ xià de zhè me dà wéi shén me
huán shì wàng bù diào wéi shén me
wǒ xiǎng bù míng bái wéi shén me
xiāng ài de rén què zǒng huì fēn kāi wéi shén me
shuō zǒu jiù zǒu wéi shén me
nǐ shàng le tā de chē wéi shén me
diàn huà dū bù jiē wéi shén me
lián tóu yě bù huì huí wéi shén me
yǔ xià de zhè me dà wéi shén me
huán shì wàng bù diào wéi shén me
wǒ xiǎng bù míng bái wéi shén me
xiāng ài de rén què zǒng huì fēn kāi wéi shén me
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Vì Cái Gì (为什么)

về máy:

Thêm bài hát Vì Cái Gì (为什么) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
<>;